Certificeringen:

 

 

VCA gecertificeerd

voor de aanleg van laagspanning, kabels voor de aanleg van het openbare

verlichtingsnetwerk zijn wij gecertificeerd.

Installatie en werkverantwoordelijke

Veilig werken met elektriciteit

Veillig werken langs wegen

VCA vol

Regelmatig opleiding en controle

Regelmatig vindt er opleiding en controle plaats op naleving van de veiligheid.

Goede en veilige werkomgeving

Bij de voorbereiding, planning en uitvoering van projecten dienen alle geldende voorschriften en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu te worden nageleefd.

Aannemingsbedrijf M. Hage bv zal zorgen voor een goede en veilige werkomgeving en inrichting op de werkplek, onder meer door te voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Iedere medewerker draagt hieraan bij door alle regels die gelden voor veilig en gezond werken ook daadwerkelijk na te leven. Onveilige situaties dienen direct te worden opgeheven en te worden gerapporteerd aan de direct leidinggevende.

M. Hage B.V. • Rechten voorbehouden• KvK 181177780